Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stg. Wijkbeheer Vrieheide e.o.

Dagelijks Bestuur (DB)
Voorzitter : Mevr: X.van Montfort
Penningmeester : Dhr. B. Kudding
Secretaris : Dhr: M. Bruntink
Algemeen Bestuur (AB)
Bestuursleden  Dhr: M.Bruntink
Mevr: A.Degener
Mevr: R.van zadelhoff.
Notulist : Mevr: Ost
Bewonersondersteuner : Dhr. E. Hoogenboom (Alcander)
Buurtregisseur : Mevr S. Hurenkamp (Gemeente Heerlen)