Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stg. Wijkbeheer Vrieheide e.o.

Dagelijks Bestuur (DB)
Voorzitter : Dhr. B. Kudding
Penningmeester :
 

Secretaris

 

:

 

 

Algemeen Bestuur (AB)
Bestuursleden  Dhr: Maurice Bruntink
 Dhr: roel kisters
 Mevr: Amy Degener
 Mevr: resie van zadelhoff.
Notulist :
Bewonersondersteuner : Dhr. E. Hoogenboom (Alcander)
Buurtregisseur : Mevr S. Hurenkamp (Gemeente Heerlen)