Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stg. Wijkbeheer Vrieheide e.o.

Dagelijks Bestuur (DB)
Voorzitter :
Penningmeester : Dhr. B. Kudding
Secretaris : Dhr: M. Bruntink
Algemeen Bestuur (AB)
Bestuursleden Dhr: M . Bruntink
Mevr: A . Degener
Mevr: R . van zadelhoff.
Mevr , A . de Fauwes
Dhr . S . Volkert
Dhr. C v.d Boom
Notulist : Mevr: Ost
Bewonersondersteuner : Dhr. E. Hoogenboom (Alcander)
Buurtregisseur : Mevr S. Hurenkamp (Gemeente Heerlen)