Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stg. Wijkbeheer Vrieheide e.o.

Dagelijks Bestuur (DB)
Voorzitter : Mevr. M. Amkreutz
Penningmeester : Mevr. M. Amkreutz
 

Secretaris

 

:

 

Dhr. B. Kudding

Algemeen Bestuur (AB)
Bestuursleden
Notulist : Mevr. R. Ost
Bewonersondersteuner : Dhr. E. Hoogenboom (Alcander)
Buurtregisseur : Mevr S. Hurenkamp (Gemeente Heerlen)