Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stg. Wijkbeheer Vrieheide e.o.

Dagelijks Bestuur (DB)
Voorzitter : Zoekende
Penningmeester : Dhr. B. Kudding
Secretaris : Dhr: M. Bruntink
Algemeen Bestuur (AB)
Bestuursleden Dhr: M . Bruntink
Mevr: A . Degener
Dhr. C v.d Boom
Dhr . S . Volkert
Notulist : Mevr: Ost
Bewonersondersteuner : Dhr. E. Hoogenboom (Alcander)
Buurtregisseur : Mevr S. Hurenkamp (Gemeente Heerlen)