Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stg. Wijkbeheer Vrieheide e.o.

Dagelijks Bestuur (DB)
Voorzitter : Mevr . A. Degener
Penningmeester : Dhr. B. Kudding
Secretaris : Dhr: M. Bruntink
Algemeen Bestuur (AB)
Bestuursleden Dhr: M . Bruntink
Dhr . S . Volkert
Dhr. C v.d Boom
Mevr. A . Lankhorst
Notulist : Mevr: Ost
Bewonersondersteuner : Dhr. E. Hoogenboom (Alcander)
Buurtregisseur : Mevr S. Hurenkamp & E ,Ingenhoven (Gemeente Heerlen)

Kvk nummer : 41073071.