Wie zijn wij?

Ons doel is om samen met bewoners de buurt veilig, leefbaar, gezellig en netjes te maken en houden. We zetten ons in om bewoners bij elkaar te brengen die hetzelfde doel nastreven.

Bij het realiseren van verbeteringen voor het dorp of de buurt sta je samen immers sterker!

Wij gaan in gesprek met bewoners – zowel individuen als groepen – om te kijken waar kansen en problemen liggen die vragen om een gezamenlijke aanpak.

De stichting is er voor jou om:

• Je initiatieven te ondersteunen.

• De betrokkenheid van bewoners bij de buurt te stimuleren.

• Je de juiste weg te wijzen naar instanties of personen.

• Ervoor te zorgen dat signalen uit de buurt of het dorp daar komen waar ze moeten zijn.

• Analyses uit te voeren, te onderzoeken, te bemiddelen, voorlichting en begeleiding te bieden aan bewoners(groepen).